Skip to main content

Ċensiment 2021 | Għid li int Malti/Maltija fiċ-Ċensiment

On SBS Radio: The councils and associations representing the Maltese community in Australia have come together to encourage Maltese and Gozitans in Australia to recognise their language and heritage in the Census by saying that they speak Maltese and that they have Maltese ancestry.

Click here to listen on SBS Maltese Radio online

Il-Kunsilli u l-Assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-komunità Maltija fl-Awstralja, ingħaqdu flimkien biex jinkoraġġixxu lill-Maltin u l-Għawdxin fl-Awstralja biex jgħarfu l-lingwa u d-dixxendenza tagħhom fiċ-Ċensiment li qed isir bħalissa billi jgħidu li jitkellmu bil-Malti u li huma ta’ dixxendenza Maltija.

Klikkja hawn biex tistma fuq ir-Radju SBS Malti onlajn.