Skip to main content

Covid-19
Information in Maltese - Informazzjoni bil-Malti

Websites in Maltese - Siti b'Informazzjoni bil-Malti

There are currently different restrictions in place across NSW depending on where you live.

There are several websites to seek timely information in Maltese on Covid-19. These are great resources on how we can all keep ourselves and our loved ones safe during this pandemic, and where people can seek further health, social and financial support.

The websites and pages below provide information in Maltese. Further down there are resources and factsheets that can be downloaded and shared.

Free interpreter services are available by calling 13 14 50.


Madwar NSW hemm regoli u restrizzjonijiet differenti li jiddipendu fejn toqod.

Hemm numru to siti minn fejn tista ssib informazzjoni preċiż bil-Malti fuq Covid-19. Dawn huma riżorsi fuq kif nistaw nżommu l-kulħadd sigur waqt dal-pandemiku, u few wieħed jista ssib aktar appoġġ minn servizzi soċjali, tas-saħħa, u finanzzjarji.

Dawn is-siti u paġni jipprovdu informazzjoni bil-Malti.

Other Resources in Maltese –
Riżorsi oħra bil-Malti

Who to call – Min tista ċċempel

Questions and support – Domandi u Appoġġ

 • Call 1800 020 080 (24/7) for vaccine information, health questions or to check symptoms.
 • Call 13 77 88 (24/7) for non-health related questions.
 • Call 1800 512 348 (24/7) for mental wellbeing support
 • Visit www.healthdirect.gov.au to check symptoms.
 • Visit www.nsw.gov.au/covid-19 for all other COVID-19 related information

Triple Zero

Save Triple Zero (000) for emergencies such as difficulty breathing or shortness of breath at rest.

Interpreter Services

For free help in your language call 13 14 50.

If you have symptoms - Jekk għandek sintomi

If you have a fever, cough, sore throat, shortness of breath, runny nose, loss of taste, or loss of smell:

 • Get tested immediately and self-isolate until you receive a negative result. Call 1800 020 080 or visit https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
 • DO NOT visit your GP until you have received a negative result.
 • Travel in your own car or a private car driven by a family member or an existing close contact. Avoid public transport wherever possible, and do not use a taxi or ride-share service.
 • Wear a surgical mask. If unavailable, ask for one immediately when you arrive.

Jekk għandek deni, sogħla, uġigħ fil-griżmejn, qtugħ ta ‘nifs, imnieħer inixxi, telf ta’ togħma, jew telf ta ‘riħa:

 • Mur immedjatament għall-itestjar u iżola lilek innifsek sakemm tirċievi riżultat negattiv. Ċempel 1800 020 080 jew żur https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
 • Tmurx sat-tabib tiegħek qabel ma tirċievi riżultat negattiv.
 • Ivvjaġġa bil-karozza tiegħek stess jew karozza privata misjuqa minn membru tal-familja jew minn kuntatt qrib. Evita trasport pubbliku kull fejn hu possibbli, u tużax servizz tat-taxi jew ride-share
 • Ilbes maskra.  Jekk m’għandekx, itlob waħda immedjatament meta tasal.